Word loopbaancoach

PCM of het Process Communication Model is een observatie- en communicatiemodel dat in Amerika al ruim 30 jaar succesvol wordt toegepast bij o.a. samenwerking, leidinggeven, coaching, klantrelaties, trainingen. PCM heeft diepe wortels: in de transactionele analyse en in het Process Therapy Model.


PCM vloeit voort uit het werk van twee grote geesten: Eric Berne, Canadees pyschiater en grondlegger van de transactionele analyse en Taibi Kahler, die PCM ontdekte vanuit een reeks fundamentele inzichten uit de transactionele analyse. Dat zijn met name de volgende vijf elementen die Eric Berne al aanreikte om communicatie beter te begrijpen:

 • woorden,

 • toon,

 • gebaren,

 • lichaamshouding,

 • gelaatsuitdrukkingen.

 

Daarop ontdekte Taibi Kahler de vijf opjagers of 'drivers':

 • wees volmaakt (be perfect),

 • schiet op (hurry up),

 • doe je best (try hard),

 • doe een plezier (please (others)),

 • wees sterk (be strong).

 

Deze opjagers kunnen ons enerzijds positief motiveren en anderzijds aan de basis liggen van disfunctioneel gedrag.

In 1972 begon hij namelijk specifiek te observeren HOE mensen via interacties communiceren en deed sindsdien de ene ontdekking na de andere. Hij bracht deze samen in een, gestructureerd en volledig samenhangend model. Het mooie van PCM is dat het vanuit zijn oorsprong zeer concreet hanteerbaar is om met name:

 • efficiënter te communiceren,

 • gezonde interacties aan te gaan,

 • bij te dragen aan de eigen motivatie en die van de ander en

 • om constructief om te gaan met stress en conflicten.

 

Voortbouwend op het werk van Berne en Kahler en dus vanuit een heel breed referentiekader is PCM niet alleen praktisch maar ook wetenschappelijk onderbouwd. Meer weten? Hier vindt u een video die PCM beknopt en helder uitlegt. 

Ik merk dat ik nu veel sneller kan observeren en zien hoe ikzelf of iemand anders in een driver gaat. Ik neem bewust waar of ik of iemand anders gevaar loopt om verder te gaan in de stress en mogelijk in conflict te gaan.

Het begint al met mijn opgroeiende kinderen en mijn partner: ik weet nu veel beter hoe ik met dergelijke crisissituaties kan omgaan én ik zie dat het werkt! Bij mezelf kan ik duidelijk vroeger zien dat ik onder spanning kom en in de stress dreig te gaan en ik kan na een paar minuten al tegen mezelf zeggen: stop!

Mijn kijk op mezelf en de ander is daardoor objectiever geworden: ik kijk vanuit een perspectief van waaruit ik afstand kan nemen van de situatie en mezelf bijsturen of de ander uitnodigen zich te reguleren en weten hoe ik dat kan doen. Want: bij iedere mens is dat weer anders. Ik besef ook wanneer mijn energie op geraakt, ik weet nu wat het effect daarvan kan zijn op wat ik denk, voel en doe en: wat ik kan doen om mijn batterij terug op te laden.

Ook bij klanten neem ik veel beter waar wat er echt speelt, ik doe bewust zeer gerichte interventies zodat de klant aan de slag kan gaan met wat er echt speelt. Daardoor krijgen ze veel meer inzicht in wat er nu eigenlijk echt gebeurt in hun interacties met anderen en ik kan ze heel concreet aanreiken wat ze kunnen doen om daar verandering in te brengen.

 

PCM is daardoor een heel 'duurzame' tool: er gaat een pak minder energie verloren en zo creëer ik rond mij heen een veel gezondere sfeer of nog beter: een veel meer menselijk klimaat!

Hans Van Huyck, coach van leidinggevenden

© 2019 Giant Small Steps.