top of page

PCM

PCM of het Process Communication Model is een observatie- en communicatiemodel dat in Amerika al ruim 30 jaar succesvol wordt toegepast bij o.a. samenwerking, leidinggeven, coaching, klantrelaties, trainingen. PCM heeft diepe wortels: in de transactionele analyse en in het Process Therapy Model.


PCM vloeit voort uit het werk van twee grote geesten: Eric Berne, Canadees pyschiater en grondlegger van de transactionele analyse en Taibi Kahler, die PCM ontdekte vanuit een reeks fundamentele inzichten uit de transactionele analyse. Dat zijn met name de volgende vijf elementen die Eric Berne al aanreikte om communicatie beter te begrijpen:

 • woorden,

 • toon,

 • gebaren,

 • lichaamshouding,

 • gelaatsuitdrukkingen.

 

Daarop ontdekte Taibi Kahler de vijf opjagers of 'drivers':

 • wees volmaakt (be perfect),

 • schiet op (hurry up),

 • doe je best (try hard),

 • doe een plezier (please (others)),

 • wees sterk (be strong).

 

Deze opjagers kunnen ons enerzijds positief motiveren en anderzijds aan de basis liggen van disfunctioneel gedrag.

In 1972 begon hij namelijk specifiek te observeren HOE mensen via interacties communiceren en deed sindsdien de ene ontdekking na de andere. Hij bracht deze samen in een, gestructureerd en volledig samenhangend model. Het mooie van PCM is dat het vanuit zijn oorsprong zeer concreet hanteerbaar is om met name:

 • efficiënter te communiceren,

 • gezonde interacties aan te gaan,

 • bij te dragen aan de eigen motivatie en die van de ander en

 • om constructief om te gaan met stress en conflicten.

 

Voortbouwend op het werk van Berne en Kahler en dus vanuit een heel breed referentiekader is PCM niet alleen praktisch maar ook wetenschappelijk onderbouwd. Meer weten? Hier vindt u een video die PCM beknopt en helder uitlegt. 

Ik merk dat ik nu veel sneller kan observeren en zien hoe ikzelf of iemand anders in een driver gaat. Ik neem bewust waar of ik of iemand anders gevaar loopt om verder te gaan in de stress en mogelijk in conflict te gaan.

Het begint al met mijn opgroeiende kinderen en mijn partner: ik weet nu veel beter hoe ik met dergelijke crisissituaties kan omgaan én ik zie dat het werkt! Bij mezelf kan ik duidelijk vroeger zien dat ik onder spanning kom en in de stress dreig te gaan en ik kan na een paar minuten al tegen mezelf zeggen: stop!

Mijn kijk op mezelf en de ander is daardoor objectiever geworden: ik kijk vanuit een perspectief van waaruit ik afstand kan nemen van de situatie en mezelf bijsturen of de ander uitnodigen zich te reguleren en weten hoe ik dat kan doen. Want: bij iedere mens is dat weer anders. Ik besef ook wanneer mijn energie op geraakt, ik weet nu wat het effect daarvan kan zijn op wat ik denk, voel en doe en: wat ik kan doen om mijn batterij terug op te laden.

Ook bij klanten neem ik veel beter waar wat er echt speelt, ik doe bewust zeer gerichte interventies zodat de klant aan de slag kan gaan met wat er echt speelt. Daardoor krijgen ze veel meer inzicht in wat er nu eigenlijk echt gebeurt in hun interacties met anderen en ik kan ze heel concreet aanreiken wat ze kunnen doen om daar verandering in te brengen.

 

PCM is daardoor een heel 'duurzame' tool: er gaat een pak minder energie verloren en zo creëer ik rond mij heen een veel gezondere sfeer of nog beter: een veel meer menselijk klimaat!

Hans Van Huyck, coach van leidinggevenden

GETUIGENISSEN

De PCM-opleiding was erg verrijkend op zowel professioneel als persoonlijk gebied.

De trainer is zeer kundig en brengt een goed verhaal. Deze training is van harte aan te bevelen aan ieder die te maken heeft met training en coachen, met leidinggeven of op andere wijze belang hecht aan goed communiceren met anderen.

Maud Halkes, Director Inclusion International

De ontspannende, praktijkgerichte en flexibele manier waarop Hans de "basisopleiding Process Communication Model" geeft zorgden er voor dat ik er veel van opstak. In de eerste plaats leerde ik mijzelf, mijn manier van communiceren en mijn eigen stressfactoren beter te begrijpen. Een aanrader voor wie de impact wil verhogen door het beter begrijpen, motiveren en communiceren!

 An Vandecasteele, Interim Manager HR

In drie dagen werden we door Hans op een professionele zorgvuldige manier door het PC-landschap geloodst en begeleid bij het begrijpen van de 6 stijlen alsook van onze eigen voorkeuren en valkuilen.
De training was veelomvattend en ik ontwikkelde gaandeweg een manier van kijken en luisteren die me niet heeft losgelaten sindsdien. In het dagelijkse leven vallen mij nu zaken op die me niet eerder opvielen en heb ik de mogelijkheid om daar beter op af te stemmen.
Hans heeft met het delen van zijn inzichten in PCM voor mij een waardevolle bijdrage geleverd aan zowel mijn persoonlijke als ook aan mijn professionele manier waarop in het leven sta en met anderen omga. Ik kan het iedereen aanraden. 

  John van Roij, Coach, Inclusion

Deze trainingen zijn ook mogelijk als in-company training. 
Voor meer informatie en prijzen, neem contact op met Hans Van Huyck 
via 0473/710797 of info@giantsmallsteps.be.

maps.jpg
bottom of page